La història de la Maçoneria a Barcelona es remunta fugaçment a 1748, quan un Maçó vingut de la ciutat de Niça va fundar la primera Lògia de la ciutat. Tot i així, la Inquisició de l’època es va encarregar de donar-li una ràpida fi.

Es amb l’entrada de les tropes Napoleòniques que la Maçoneria sembra aquí a Barcelona i arreu del país la llavor que la farà mantenir-se viva tot i els constants canvis de govern, la majoria d’ells autoritaris i frontalment oposats als principis de Llibertat, Igualtat i Fraternitat sobre els que la Maçoneria es postula, i per tant igual d’oposats a la Maçoneria en si mateixa.
Des de la restauració Borbònica l’any 1814, en que es restaura també la inquisició i es persegueix a tots els Maçons escampats pel país, fins a l’any 1978, en que la Maçoneria assoleix de nou un estatus legal dins el territori estatal, ens trobem amb un lapse de temps de 164 anys de llums i ombres.

Arribada la democràcia a l’últim quart del S. XX, els Maçons que tornen de l’exili es comencen a reunir de nou i així apareix la primera Lògia de la G.·. L.·. S.·. E.·. a Barcelona després del Franquisme l’any 1979 amb el nom de Minerva-Lleialtat. La G.·. L.·. S.·. E.·. comença llavors el seu camí a la nostra ciutat, i fins l’any 2015 les Lògies barcelonines de la nostra Obediència ens hem reunit regularment al mateix edifici del carrer Avinyó on durant la II República ho feren els nostres predecessors. Però des de l’any 2015, en un esforç conjunt de diversos organismes Maçònics i de totes les Lògies i els Maçons que les formem, tenim l’honor de comptar amb l’espai Maçònic més gran de tota Espanya al barri de Sant Andreu, amb clara vocació d’Ateneu popular i on es porten a terme, a més de les nostres reunions, conferències variades i visites de tota mena.


La historia de la Masonería en Barcelona se remonta fugazmente a 1748, cuando un Masón venido de la ciudad de Niza fundó la primera Logia de la ciudad. Aún así, la inquisición de la época se encargó de darle un rápido final.

Es con la entrada de las tropas Napoleónicas que la Masonería siembra aquí en Barcelona y en todo el país la semilla que la hará mantenerse viva aún y con los constantes cambios de gobierno, la mayoría de ellos autoritarios y frontalmente opuestos a los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad sobre los que la Masonería se postula, y por lo tanto igual de opuestos a la Masonería misma.
Desde la restauración Borbónica del año 1814 en que también se restaura la Inquisición y se persigue a todos los Masones esparcidos por el país, hasta el año 1978, en que la Masonería consigue de nuevo un estatus legal dentro del territorio estatal, nos encontramos con un lapso de tiempo de luces y sombras.

Llegada la democracia en el último cuarto del S.XX, los Masones que vuelven del exilio se empiezan a reunir de nuevo y así aparece la primera Logia de la G.·. L.·. S.·. E.·. en Barcelona después del franquismo el año 1979 con el nombre de Minerva-Lleialtat. La G.·. L.·. S.·. E.·. empieza así su andadura en nuestra ciudad, y hasta el año 2015 las Logias barcelonesas de nuestra Obediencia nos hemos reunido regularmente en el mismo edificio de la calle Avinyó donde durante la II República lo hicieron nuestros predecesores. Pero desde el año 2015, en un esfuerzo conjunto de diversos organismos Masónicos y de todas las Logias y los Masones que las formamos, tenemos el honor de contar con el espacio Masónico más grande de toda España en el barrio de Sant Andreu, con clara vocación de Ateneo popular y donde se llevan a cabo, además de nuestras reuniones, conferencias variadas y visitas de toda índole.