Entrevista a Jordi Farrerons

Resultat d'imatges de jordi farrerons 

Ex Gran Mestre-President de la Gran Lògia Simbòlica, Jordi Farrerons

(Vicenç Molina, Revista "Espai de Llibertat")

¿Com definiries la Maçoneria?

Penso que és un mètode que permet crèixer personalment, promocionar allò bo que podem tenir el èssers humans, allò que ens capacita per a ser conscients del que som, i d'on som. La Maçoneria potencia aquest creixement personal, vinculant-lo als valors de llibertat, igualtat i fraternitat. Pretén ser una escola de formació d'individus lliures que decideixen treballar conjuntament per un objectiu comú, intentant profunditzar en allò que ens uneix, i no en allò que ens separa.

 

Això de la Maçoneria, ¿no està una mica passat de moda? ¿no té un cert regust arqueològic?

En absolut. No està passada de moda. La Maçoneria es una institució essencialment filantròpica, filosòfica i progressista, que té per objectiu la cerca de la veritat, l'estudi de la ètica i la pràctica de la solidaritat, i que treballa per la millora material i moral, així com per el perfeccionament espiritual, intel·lectual i social de la humanitat. Una organització que defensa aquests principis mai pot estar passada de moda, per això, aquests valors son atemporals.

 

¿Creus que pot interessar als jovs, o més aviat es tracta d'un espai associatiu propi de la gent “gran”?

Sincerament, crec que si que pot interessar als joves. Perque es una actitut, quelcom que t'acompanya, que reforça la voluntat d'avançar, de compartir, d'observar, de tenir curiositat. Crec que, en el procés d'aprenentatge d'una persona jove, aquests valors poden ajudar-te a obtindre un enfoc de la vida des d'una òptica menys individualista, menys competitiva. I això els pot afavorir per aconseguir certa estabilitat emocional.

 

¿La Maçoneria té components esotèrics…?

Això tant sols es por afirmar si se l'observa des de l'exterior... per a nosaltres, òbviament no. Perque es tracta d'un llenguatge que pot semblar esotèric per a qui no coneix les claus, com succeeix per exemple amb el llenguatge matemàtic que, si no s'hi està acostumat, sona a esoterisme total... ara bé, la Maçoneria es un mètode actiu i veure-la des de fora pot dificultar-ne, a vegades, la percepció, perque la Maçoneria no s'ensenya, es viu.

 

Però ¿es tracta d'una associació vinculada a algun pla conspiratiu d'abast mundial?

Sense cap mena de dubte, no. La Maçoneria no està vinculada a ningun pla conspiratiu d'abast mundial. Aquest es un dels temes que els detractors de la Maçoneria han fet servir per a descalificar-la. La funció de la Maçoneria no es la de conspirar contra res ni ningú, ans al contrari, el seu objectiu principal es propiciar un món millor, basat en la pràctica de la tolerància i el respecte mutu entre tots els pobles i cultures.

 

A Catalunya i a Espanya se l'ha identificat amb la tradició democràtica i republicana, pero en altres països sembla que té un perfil més aviat conservador, fins i tot molt conservador… ¿Què passa?

Clar està, els valors de llibertat, igualtat i fraternitat, s'identifiquen més amb els de la II República, per exemple... i per tant, amb idees democràtiques avançades. Però pot haver-hi altres tipus de Maçoneria que depenguin del tarannà de les persones que a ella estiguin vinculades i de les condicions socials i polítiques dels diferents països, podent imperar una visió més conservadora, així succeeix al món anglosaxó.

 

¿Quin es el sentit de l'enorme repressió que ha patit per part del feixisme espanyol?

Per una part, la repressió era lògica, tenint en compte els ideals que defensava. I per altra, la dictadura l'ha fet servir com a cap de turc, acusant-la de qualsevol possible frustració en els seus esquemes.

 

¿Té connotacions polítiques, en l'actualitat?

Ha de quedar clar que la Maçoneria, per definició, es apolítica. Els treballs Maçònics no admeten política de partit, però la Maçoneria es vertebra en els valors de llibertat, igualtat i fraternitat i en la pràctica de la tolerància, i això, inevitablement, xoca amb visions de la societat que no son democràtiques o que deriven cap a la repressió de drets de les persones.

 

¿I connotacions religioses?

En absolut. La Maçoneria no té connotacions religioses. Es un mètode associatiu que intenta promoure valors que creu importants en l'èsser humà, i que poden servir per a que tota la humanitat evolucioni en sentit positiu. Però no es identificable amb religió alguna. La Gran Lògia Simbòlica Espanyola s'identifica amb els valors de la Maçoneria adogmàtica, lliberal i laica, podent formar part de les seves lògies tant ateus com agnòstics o creients, però sempre amb respecte al pensament aliè.

 

¿Què es fa en una Lògia Maçònica?

Bàsicament, treballar. Treballar per a crèixer personal i col·lectivament, tant a nivell intel·lectual com moral. I ho fem aplicant el mètode que ens permet incentivar un clima de debat sincer i fraternal sobre temes -socials, filosòfics, humanistes i simbòlics- proposats pels mateixos membres de la Lògia.

 

¿I com s'arriba a ser Maçó?

Per a accedir, cal solicitar-ne l'ingrès. A vegades, això succeeix com a conseqüència del coneixement d'algun membre. Però som una associació discreta, no som una associació secreta; La nostra direcció apareix a la guía municipal de Barcelona, tenim pàgines web visitables per a tots els públics i si algú està interessat en compartir un espai de sociabilitat en que s'intenta proporcionar valors comuns, no té més que dirigir-se a nosaltres per la via del correu electrònic.

 

¿Pots explicar el teu cas personal? ¿Com vas contactar? ¿Com vas arribar al càrrec que exerceixes actualment?

Per antecedents familiars vaig conèixer la importància que va tenir la Maçoneria espanyola en el desenvolupament de la societat i de les persones en temps de la II República... Això, juntament amb la meva aspiració de millorar personalment, enllaçat amb el desig de lluitar per una societat més lliure, justa i tolerant, van ser els motius que em van dur a sol·licitar la meva iniciació en una Lògia de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola. Per altra banda, he arribat al càrrec de Gran Mestre-President de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola per votació directa de tots els membres de l'entitat.

 

¿Per què es necessari utilitzar un llenguatge simbòlic? I, en tot cas, ¿que és això del llenguatge simbòlic?

El llenguatge simbòlic, que deriva de la tradició gremial arquitectònica, com es sabut, es una eina que serveix per a avançar. Es com una fulla de ruta que ens guia en la trajectòria d'aprenentatge Maçònic.

 

¿Quantes organitzacions Maçòniques hi ha? ¿En què es diferencien?

Hi ha dues tendències molt diferenciades, que son les denominades regular i lliberal... A partir de la publicació, l'any 1723, de les Constitucions d'Anderson -que és el punt de partida comú que comparteixen totes les organitzacions Maçòniques implantades en qualsevol part del món- han pres cos, al llarg del temps, dues interpretacions molt diferenciades entre si mateixes de com aplicar aquest text. La majoritària es la denominada Maçoneria "regular". Aquesta es troba regulada i controlada per la Gran Lògia Unida d'Anglaterra i tant sols admet homes creients en Déu i en l'inmortalitat de l'ànima... per altra banda, està la Maçoneria "lliberal" -com per exemple nosaltres- que admet dones a les seves Lògies i en la qual no es necessari o preceptiu creure en deu ni en l'inmortalitat de l'ànima i, per tant, es  pot formar part d'ella essent creient, ateu o agnòstic.

 

¿Però la Maçoneria és secreta o guarda algun secret…?

No ées una associació secreta, si no discreta. Però en alguna època històrica -com, per exemple, en períodes dictatorials- ha necessitat ser secreta amb la fi de lliurar-se de persecucions. En l'actualitat és una associació legalment registrada, com qualsevol altre, i els seus càrrecs son públicament reconeguts.

 

¿La Maçoneria és elitista? ¿És anticlerical? ¿És una organització de l'entramat sociològic de la burgesia lliberal?

La Maçoneria no és elitista, ni anticlerical i, per suposat, no es una organització de la burgesia lliberal... per a accedir no es imprescindible tenir una alta formació intel·lectual, gran poder econòmic o una forta posició social. La Francmaçoneria es interclassista i respecta a totes les persones per igual, indistintament de quina sigui la seva aportació. Per a formar part de la Francmaçoneria tant sols cal ser una persona lliure, major d'edat, i de bones costums democràtiques.

 

¿Com viu la Maçoneria el procés actual de recuperació de la memòria històrica?

Amb esperança, però al mateix temps amb preocupació. Esperança de que es reconegui l'aportació de la Maçoneria al progrès del pensament social, a la causa de la llibertat individual i a l'emancipació dels pobles. I també amb preocupació, perque el projecte -oficialment, "Projecte de llei pel que es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura"- que el Govern espanyol ha presentat a la consideració del Congrés dels Diputats no contempla aquesta aspiració de la Maçoneria espanyola... sigui com sigui, la Gran Lògia Simbòlica Espanyola ha emprès un procés per afavorir un front comú de tota la Maçoneria lliberal a Espanya amb la fi de que el Govern reconegui la nostra aportació als valors de la llibertat i la democràcia.

 

Finalment, ¿què recomanaries als nostres lectors més joves?

Que es fixin en els valors que defensa la Maçoneria, perque els aportaran ajuda al seu desenvolupament com a persona, transformant-los en èssers humans més justos, tolerants i respectuosos amb ells mateixos i amb els demés. I això, sense restringir ninguna potencialitat personal, si no més aviat expandint-les, ja que l'objectiu es ser feliços.

 

 

← Tornar/volverUna Lògia vista des de dins - Una Logia vista desde dentro →

 

 


  

Entrevista a Jordi Farrerons

Resultat d'imatges de jordi farrerons 

Ex Gran Maestre-Presidente de la Gran Logia Simbólica, Jordi Farrerons

(Vicenç Molina, Revista "Espai de Llibertat")

¿Como definirías la masonería?

Pienso que es un método que permite crecer personalmente, promocionar lo bueno que podemos tener los seres humanos, aquello que nos capacita para ser conscientes de lo que somos, y de donde estamos. La masonería potencia este crecimiento personal, vinculándolo a los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Pretende ser una escuela de formación de individuos libres que deciden trabajar conjuntamente por un objetivo común, intentando profundizar en aquello que nos une y no en lo que nos separa.

Esto de la masonería, ¿no está algo pasado de moda? ¿No tiene un cierto sabor arqueológico?

En absoluto. No está pasada de moda. La masonería es una institución esencialmente filantrópica, filosófica y progresista, que tiene por objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio de la ética y la práctica de la solidaridad, y que trabaja por la mejora material y moral, así como por el perfeccionamiento espiritual, intelectual y social de la humanidad. Una organización que defiende estos principios nunca puede estar pasada de moda, por ello, estos valores son atemporales.

¿Crees que puede interesar a los jóvenes, o más bien se trata de un espacio asociativo propio de la gente “mayor”?

Sinceramente, creo que sí que puede interesar a los jóvenes. Porque es una actitud, algo que te acompaña, que refuerza la voluntad de avanzar, de compartir, de observar, de tener curiosidad. Creo que, en el proceso de aprendizaje de una persona joven, estos valores pueden ayudarle a obtener un enfoque de la vida desde una óptica menos individualista, menos competitiva. Y esto les puede favorecer para conseguir cierta estabilidad emocional…

¿La masonería tiene componentes esotéricos…?

Esto tan sólo se puede afirmar si se la observa desde el exterior... Para nosotros, obviamente no. Porque se trata de un lenguaje que puede parecer esotérico para quien no conoce las claves, como sucede por ejemplo con el lenguaje matemático que, si no se está acostumbrado a el, suena a esoterismo total… Ahora bien, la masonería es un método activo y, verla desde fuera puede dificultar, a veces, la percepción, porque la masonería no se enseña, se vive.

Pero, ¿se trata de una asociación vinculada a algún plan conspirativo de alcance mundial?

Sin duda, no. La masonería no está vinculada a ningún plan conspirativo de alcance mundial. Este es uno de los temas que los detractores de la masonería han usado para descalificarla. La función de la masonería no es la de conspirar contra nada ni nadie, sino lo contrario. Su objetivo principal es propiciar un mundo mejor, basado en la práctica de la tolerancia y el respeto mutuo entre todos los pueblos y culturas.

En Cataluña y en España se la ha identificado con la tradición democrática y republicana, pero en otros países parece que tiene un perfil más bien conservador, incluso, muy conservador… ¿Qué pasa?

Claro está, los valores de libertad, igualdad y fraternidad, se identifican más con los de la II República, por ejemplo... y por ello, con ideas democráticas avanzadas. Pero puede haber otros tipos de masonería que dependan del talante de las personas que a ella estén vinculadas y de las condiciones sociales y políticas de los diferentes países, pudiendo imperar una visión más conservadora, así sucede en el mundo anglosajón.

¿Cuál es el sentido de la enorme represión que ha sufrido por parte del fascismo español?

Por una parte, la represión era lógica, teniendo en cuenta los ideales que defendía. Y, por otra, la dictadura la ha usado como chivo expiatorio acusándola de cualquier posible frustración en sus esquemas…

¿Tiene connotaciones políticas, en la actualidad?

Debe quedar claro que la masonería, por definición, es apolítica. Los trabajos masónicos no admiten política de partido, pero la masonería se vértebra en los valores de libertad, igualdad, fraternidad y en la práctica de la tolerancia, y esto, inevitablemente, choca con visiones de la sociedad que no son democráticas o que derivan hacia la represión de derechos de las personas.

¿Y connotaciones religiosas?

En absoluto. La masonería no tiene connotaciones religiosas. Es un método asociativo que intenta promocionar valores que cree importantes en el ser humano, y que pueden servir para que toda la humanidad evolucione en sentido positivo. Pero no es identificable con religión alguna. La Gran Logia Simbólica Española se identifica con los valores de la masonería adogmática, liberal y laica, pudiendo formar partes de sus logias tanto ateos como agnósticos o creyentes, pero siempre con respeto al pensamiento ajeno.

¿Qué se hace en una logia masónica?

Básicamente, trabajar. Trabajar para crecer personal y colectivamente, tanto a nivel intelectual como moral. Y lo hacemos aplicando el método que nos permite incentivar un clima de debate sincero y fraternal sobre temas –sociales, filosóficos, humanistas y simbólicos– propuestos por los mismos miembros de la logia.

¿Y como se llega a ser masón?

Para acceder, se debe solicitar el ingreso. A veces, esto sucede como consecuencia del conocimiento de algún miembro. Pero somos una asociación discreta, no somos una asociación secreta; Nuestra dirección aparece en la guía municipal de Barcelona, tenemos páginas web visitables por todo público y si alguien está interesado en compartir un espacio de sociabilidad en que se intenta proporcionar valores comunes, no tiene más que dirigirse a nosotros, por la vía del correo electrónico. Nuestra página es: http://www.glse.org/.

¿Puedes explicar tu caso personal? ¿Como contactaste? ¿Como llegaste al cargo que ejerces actualmente?

Por antecedentes familiares conocí la importancia que tuvo la masonería española en el desarrollo de la sociedad y de las personas en tiempos de la II República… Esto, junto con la aspiración de mejorar personalmente, enlazado con el deseo de luchar por una sociedad más libre, justa y tolerante, fueron los motivos que me llevaron a solicitar mi iniciación en una logia de la Gran Logia Simbólica Española. Por otra parte, he llegado al cargo de Grande Maestro-Presidente de la Gran Logia Simbólica Española por votación directa de todos los miembros de la entidad.

¿Porque es necesario usar un lenguaje simbólico? Y, en todo caso, ¿qué es esto del lenguaje simbólico?

El lenguaje simbólico, que deriva de la tradición gremial arquitectónica, como es sabido, es una herramienta que sirve para avanzar. Es como una hoja de ruta que nos guía en la trayectoria de aprendizaje masónico.

¿Cuántas organizaciones masónicas hay? ¿En qué se diferencian?

Hay dos tendencias muy diferenciadas, que son las denominadas regular y liberal… A partir de la publicación, el año 1723, de las Constituciones de Anderson –que es el punto de partida común que comparten todas las organizaciones masónicas implantadas en cualquier parte del mundo– han tomado cuerpo, a lo largo del tiempo, dos interpretaciones muy diferenciadas entre sí de como aplicar este texto. La mayoritaria es la denominada masonería “regular”. Esta se halla regulada y controlada por la Gran Logia Unida de Inglaterra y sólo admite hombres creyentes en dios y en la inmortalidad del alma… Por otra parte, está la masonería “liberal” –como por ejemplo nosotros– que admite mujeres en sus logias y en la cual no es necesario o preceptivo creer en dios ni en la inmortalidad del alma y, por lo tanto, se puede formar parte de ella siendo creyente, ateo o agnóstico.

¿Pero la masonería es secreta o guarda algún secreto…?

No es una asociación secreta, sino discreta. Pero en alguna época histórica –como, por ejemplo, en periodos dictatoriales– ha debido ser secreta con el fin de librarse de persecuciones. En la actualidad es una asociación legalmente registrada, como cualquier otra, y sus cargos son públicamente reconocidos.

¿La masonería es elitista? ¿Es anticlerical? ¿Es una organización del entramado sociológico de la burguesía liberal?

La masonería no es elitista, ni anticlerical y, por supuesto, no es una organización de la burguesía liberal… Para acceder no es imprescindible tener una alta formación intelectual, gran poder económico o una fuerte posición social. La francmasonería es interclasista y respeta a todas las personas por igual, indistintamente de cual sea su aportación. Para formar parte de la francmasonería sólo hace falta ser una persona libre, mayor de edad, y de buenas costumbres democráticas.

¿Como vive la masonería el proceso actual de recuperación de la memoria histórica?

Con esperanza, pero al mismo tiempo con preocupación. Esperanza de que se reconozca la aportación de la masonería al progreso del pensamiento social, a la causa de la libertad individual y a la emancipación de los pueblos. Y también con preocupación, porque el proyecto –oficialmente, “Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”– que el Gobierno español ha presentado a la consideración del Congreso de los Diputados no contempla esta aspiración de la masonería española… Sea cómo sea, la Gran Logia Simbólica Española ha emprendido un proceso para favorecer un frente común de toda la masonería liberal en España con el fin de que el Gobierno reconozca nuestra aportación a los valores de la libertad y la democracia.

Finalmente, ¿qué recomendarías a nuestros lectores más jóvenes?

Que se fijen en los valores que defiende la masonería, porque les aportarán ayuda a su desarrollo como persona, transformarlos en seres humanos más justos, tolerantes y respetuosos con ellos mismos y con los demás. Y esto, sin restringir ninguna potencialidad personal, sino, más bien, expandiéndolas, porque el objetivo es ser felices...

 

← Tornar/volverUna Lògia vista des de dins - Una Logia vista desde dentro →