Benvingut a la web de Concòrdia Barcino - Bienvenido a la web de Concordia Barcino


Si has arribat fins a nosaltres, estem gairebé segurs que aquest no es el primer contacte que tens amb la Francmaçoneria...

Ens sabries explicar què es la Francmaçoneria en tres frases? No, oi? No pateixis, nosaltres a tu tampoc.

Una de les raons per les que tant nosaltres, els Maçons que formem part de Concòrdia Barcino, així com tots els maçons escampats al voltant del món som part d’aquesta tricentenària institució es, més enllà del nostre respecte pels seus valors fundacionals d’Igualtat, Llibertat i Fraternitat, la seva inabastable complexitat i les seves múltiples facetes i vertents.

Quan un maçó copsa que ell mateix es l’essència de la Maçoneria, i el perfeccionament d’ell mateix i el que l’envolta n’és la feina principal, s’adona del fet de que la Maçoneria es una feina sense fi. I com descriure l’infinit en tres frases?

Us convidem a donar una volta per aquesta pàgina. En ella trobareu la nostra humil visió sobre allò que fem des d’alguns aspectes concrets. Podeu començar per entendre el nostre nom..

 

Si has llegado hasta nosotros, estamos casi seguros que este no es el primer contacto que tienes con la Francmasonería...

¿Nos sabrías explicar que es la Francmasonería en tres frases? ¿No, verdad? No te preocupes, nosotros a ti tampoco.

Una de las razones por las que tanto nosotros, los Masones que formamos parte de Concordia Barcino, así como todos los masones repartidos alrededor del mundo somos parte de esta tricentenaria institución es, más allá de nuestro respeto por sus valores fundacionales de Igualdad, Libertad y Fraternidad, su inabarcable complejidad y sus múltiples facetas y vertientes.

Cuando un masón capta que él mismo es la esencia de la Masonería, y el perfeccionamiento de él mismo y aquello que le envuelve es el principal trabajo de ésta, se da cuenta del hecho de que la Masonería es una labor sin fin. Y cómo describir el infinito en tres frases?

Os invitamos a dar una vuelta por esta página. En ella encontraréis nuestra humilde visión sobre aquello que hacemos desde algunos aspectos concretos. Podéis empezar por entender nuestro nombre.